INFORMACJETytuł projektu
Demonstrator klapki mechanizacji skrzydła typu „Butterfly Wing” z wykorzystaniem materiału magnetoreologicznego.

Podstawa prawna
Umowa z NCN nr UMO-2011/01/D/ST8/07456 z dnia 14.12.2011 r.

Kierownik projektu
dr inż. Paweł Skalski

Termin realizacji
14.12.2011 r. – 13.12.2014 r.

Źródło finansowania
Projekt jest finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Cel projektu
Głównym celem projektu jest opracowanie nowatorskiego rozwiązania sterowania klapką mechanizacji skrzydła, zastępując obecnie stosowane mechanizmy, takie jak np. siłowniki hydrauliczne. Efekt projektu będzie polegał na wytworzeniu nowego rodzaju klapki mechanicznej z wykorzystaniem materiału magnetoreologicznego, nawiązującej bionicznie do skrzydła motyla.
    INSTYTUT LOTNICTWA                 NARODOWE CENTRUM NAUKI
designed by adutkowska