OPIS PROJEKTU


Przedmiotem projektu są oryginalne prace badawcze, które pozwolą na zdobycie nowej wiedzy o zastosowaniu materiału magnetoreologicznego w klapce mechanicznej. Zakłada się, iż nowo opracowany element konstrukcyjny, tworzący analogicznie do struktur mechatronicznych – synergiczne połączenie sterowania, innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjnych i materiałów, będzie wykorzystywał materiał magnetoreologiczny, bionicznie nawiązywał do skrzydła motyla i nie będzie klasycznym układem wykonawczym. Funkcjonalnie ma spełniać rolę klapki będącej elementem skrzydła lub wiropłata, a jego rola może polegać zarówno na zwiększeniu siły nośnej lub ograniczeniu sił oporu, jak i na aktywnym wpływaniu na własności aerodynamiczne, w celu ograniczenia niekorzystnych zjawisk takich jak flatter, nadmierne drgania i obciążenie konstrukcji, poziom hałasu towarzyszący ruchowi bądź zmniejszeniu strat energii niezbędnej do napędzania lotniczego środka transportu.

Podejmowany temat jest przedsięwzięciem nowatorskim i ambitnym, wymagającym kreatywnego podejścia od konstruktorów i inżynierów zajmujących się technologiami lotniczymi uwzględniającymi materiały inteligentne. Jako najważniejsze zadania w projekcie można wymienić: - zaprojektowanie demonstratora klapki mechanizacji skrzydła typu „Butterfly Wing” z wykorzystaniem materiału magnetoreologicznego, - opracowanie rozwiązań technologicznych pozwalających na stworzenie mechanizmu zawierającego w swojej budowie materiał magnetoreologiczny, - przeprowadzenie badań oraz interpretację wyników.

Projekt zostanie zrealizowany w Instytucie Lotnictwa, który uczestniczył w wielu projektach krajowym i międzynarodowych. Instytut Lotnictwa kontynuuje i rozszerza kierunki badawcze dotyczące wszystkich aspektów sektora lotniczego. Upowszechnia i wdraża wyniki badań oraz prowadzi działalność edukacyjną. Współpracuje z organizacjami
i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi.

Udokumentowanym efektem podjętego tematu będą liczne publikacje w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także ze względu na oryginalnie rozwiązany problem, zgłoszenia patentowe. Powyższe prace umożliwiając rozwój konstrukcji statków powietrznych poprzez rozwiązanie zawierające materiał inteligentny.
    INSTYTUT LOTNICTWA                 NARODOWE CENTRUM NAUKI
designed by adutkowska