Inżynier

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Inżyniera został wybrany Pan Przemysław Paszkiewicz zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Specjalista ds. środków trwałych

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na dwa wolne stanowiska – Specjalista ds. środków trwałych – zostały wybrane: Pani Dorota Stachlewska zamieszkała w Ożarowie Mazowieckim i Pani Beata Mroczkowska zamieszkała w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydatki w największym stopniu spełniły oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowiska pracy.

Specjalista techniczny

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalista techniczny został wybrany Pan Adam Habich zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Inżynier Mechanik

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko: Inżynier-Mechanik nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie wyboru.

Po dokonanej analizie dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonych rozmowach stwierdzono, iż żaden kandydat nie spełnił w wystarczającym stopniu określonych wymagań, wskazanych w ogłoszeniu.

Inżynier-Elektronik

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko: Inżynier-Elektronik nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie wyboru.

Po dokonanej analizie dokumentów aplikacyjnych i przeprowadzonych rozmowach stwierdzono, iż żaden kandydat nie spełnił w wystarczającym stopniu określonych wymagań, wskazanych w ogłoszeniu.