Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Młodszy Specjalista ds. Koordynacji Biznesu  została wybrana Pani Celi Martyna zamieszkała w Szydłowcu.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Analizy Biznesowej IT – Samodzielny został wybrany Pan Tułacz Dariusz zamieszkały w Kaliszu.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Stażysta został wybrany Pan Wójtowicz Marcin zamieszkały w miejscowości Nisko, powiat niżański, woj. podkarpackie.

Uzasadnienie wyboru:

Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Samodzielny Inżynier ds. Oprogramowania został wybrany Pan Szafrański Mateusz zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie wyboru: Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.