Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Młodszy Inżynier ds. Oprogramowania została wybrana Pani Cichońska Lidia zamieszkała w Łodzi.

Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne
stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Pracownik Techniczny ds. Bezpieczeństwa i Ochrony został wybrany Pan Lisiewski Jacek zamieszkały w Grójcu.
Uzasadnienie wyboru:
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne
stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Lider Obszaru – Kierownik Sekcji Sterowania i Nawigacji został wybrany Pan Rutkowski Sebastian zamieszkały w Pruszkowie.
Uzasadnienie wyboru:
Kandydat w największym stopniu spełnił oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne
stanowisko pracy.

Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Analizy Biznesowej IT – Samodzielny została wybrana Pani Żabka Patrycja zamieszkała w Gdańsku.
Uzasadnienie wyboru:
Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne
stanowisko pracy