wykonywanie usługi ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia przez SUFO na terenie Instytutu Lotnictwa

0

znak sprawy: 76/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonywanie usługi ochrony terenu, obiektów, urządzeń oraz osób, mienia przez SUFO na terenie Instytutu Lotnictwa.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zamówienia na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, o wartości zamówienia mniejszej, niż 750 000 euro.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 8 lutego 2018 o 10:17:21 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 8 lutego 2018 o 10:17:21 przez Elwira Grotek
  • 25 stycznia 2018 o 14:36:55 przez Elwira Grotek
  • 10 stycznia 2018 o 14:09:00 przez Elwira Grotek
  • 5 stycznia 2018 o 13:42:12 przez Elwira Grotek
  • 3 stycznia 2018 o 14:41:18 przez Elwira Grotek
  • 21 grudnia 2017 o 15:23:03 przez Elwira Grotek
  • 12 grudnia 2017 o 11:10:15 przez Piotr Nowogrodzki