wykonanie instalacji zimnego i gorącego powietrza w tunelu T-3.

0

znak sprawy: 32/ZK/AZLK/18                                     Warszawa, dnia 22.05.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. wykonanie instalacji zimnego i gorącego powietrza w tunelu T-3.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji, która będzie  służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 2 lipca 2018 o 08:44:01 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 2 lipca 2018 o 08:44:01 przez Ludwika Domżał
  • 22 maja 2018 o 13:35:17 przez Ludwika Domżał
  • 22 maja 2018 o 13:01:12 przez Ludwika Domżał