Przynależność do organizacji

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa przynależy do liczących się krajowych i światowych organizacji badawczych i technicznych. W ich strukturach podejmuje działania zmierzające do umocnienia pozycji polskiego sektora badawczego na rynku krajowym, europejskim i światowym.

Instytut jest członkiem, m.in. organizacji:

Krajowych

 • AVIA-SPLot Sieć Porozumienia Lotniczego
 • Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET – Dolina Lotnicza
 • Federacji Firm Lotniczych Bielsko
 • Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
 • Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa
 • Polskiej Platformy Technologii Kosmicznych
 • Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych
 • Polsko-Hiszpańskiej Izby Gospodarczej
 • Stowarzyszenia Polskiego Przemysłu Lotniczego
 • Związku Pracodawców Przedsiębiorstw Przemysłu Obronnego i Lotniczego
 • Związku Pracodawców Sektora Kosmicznego

Zagranicznych

 • ACARE – Advisory Council for Aeronautics Research in Europe
 • AHS – American Helicopter Society
 • AIAA – American Institute of Aeronautics and Astronautics
 • ASD – Aerospace and Defense Industries Association of Europe
 • CEAS – Council of European Aerospace Societies
 • EASN – Stowarzyszenie European Aeronautics Science Network
 • EREA – Stowarzyszenie European Research Establishments in Aeronautics
 • IAA – International Academy of Astronautics
 • ICAS – International Council of the Aeronautical Sciences
 • IFAR – International Forum on Aeronautical Research
 • STAI – Supersonic Tunnel Association, International
 • ICAF –  International Committee on Aeronautical Fatigue