Profil poszukiwanych partnerów

OFERTA WSPÓŁPRACY

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa to jeden z największych instytutów naukowych w Europie. Posiadamy 90 lat doświadczenia, zatrudniamy 1800 inżynierów, naukowców i badaczy. W Instytucie działa 30 wyspecjalizowanych laboratoriów i pracowni, w tym największy tunel w Europie Środkowo-Wschodniej, zmodernizowany w 2015 roku.

Usługi badawczo-rozwojowe są prowadzone w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Prowadzimy prace dla sektorów:

 • lotniczego,
 • motoryzacji,
 • budownictwa,
 • energetyki,
 • chemicznego,
 • kosmicznego,
 • stoczniowego,
 • zbrojeniowego,
 • sportu,
 • innych.

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa poszukuje partnerów do udziału w międzynarodowych i krajowych projektach obejmujących, m.in.:

 • pozyskiwanie funduszy z programów krajowych, Unii Europejskiej, instytucji grantowych, źródeł finansowania przemysłu,
 • tworzenie konsorcjów przemysłowo-naukowych,
 • prowadzenie badań dla przemysłu,
 • prowadzenie badań naukowych,
 • współpracę w zakresie publikacji naukowych,
 • wymianę naukową badaczy,
 • organizację konferencji naukowych.

 

Poszukujemy partnerów spośród:

 • małych, średnich i dużych przedsiębiorstw,
 • instytucji naukowo-badawczych,
 • szkół wyższych.

 

Obszary zainteresowania:

 • Aeronautyka i transport powietrzny
 • Aeroelastyczność
 • Awionika
 • Badania materiałów
 • Badania struktur
 • Badania środowiskowe
 • Bezpieczeństwo lotnicze i kosmiczne
 • Kompozyty
 • Osprzęt i wyposażenie lotnicze
 • Napędy lotnicze i kosmiczne
 • Podwozia
 • Projektowanie konstrukcji
 • Systemy bezzałogowe
 • Systemy rakietowe
 • Systemy transportu
 • Techniki rakietowe
 • Technologie kosmiczne
 • Teledetekcja
 • Układy sterowania

 

Kontakt:
tel.: +48 22 846 00 11
mail: ilot[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl

KLASTER LOTNICZY I KOSMICZNY

Zasadniczym celem działania porozumienia kooperacyjnego „Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych i kosmicznych” jest stymulowanie działań proinnowacyjnych w branżach lotniczej i kosmicznej oraz ułatwienie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom oraz jednostkom naukowym do nowoczesnej bazy badawczej. W szczególności celami działań klastra będzie udostępnienie małym i średnim przedsiębiorstwom nowoczesnej bazy badawczej w zakresie robotyzacji wytwarzanych konstrukcji lotniczych, aerodynamiki stosowanej, hamowni dla silników tłokowych i rakietowych stosowanych w General Aviation oraz w samolotach bezzałogowych a także technologiach kosmicznych.

Klaster „Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych i kosmicznych” ma charakter otwarty. Przystąpić mogą do niego mogą wszystkie zainteresowane firmy i instytucje.

Więcej o zasadach przystąpienia pod adresem https://ilot.lukasiewicz.gov.pl/wspolpraca/klaster-lotniczy/

Kontakt:
dr inż. Leszek Loroch
Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych
tel: (+48) 22 846 00 11 wew. 838
mail: klaster[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl