Uniwersytet w Brasilii

WSPÓŁPRACA POMIĘDZY INSTYTUTEM LOTNICTWA A UNIWERSYTETEM W BRASILII

Instytut Lotnictwa w Warszawie (obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa) oraz Uniwersytet w Brasilii (Universidade de Brasilia), jeden z największych i najważniejszych uniwersytetów federalnych w Brazylii, podjęły decyzję o rozpoczęciu współpracy w październiku 2014 roku, podczas wizyty delegacji Instytutu w tym kraju. Obie strony widzą tą współpracę długoterminowo i wielopłaszczyznowo,  więc podjęto decyzję o powołaniu Polsko-Brazylijskiego Centrum Doskonałości Wysokich Technologii Lotniczych i Kosmicznych, które będzie koordynowało współpracę naukową pomiędzy Instytutem i Uniwersytetem, oraz innymi polskimi i brazylijskimi instytucjami i przemysłem.

 

Ostatnie wydarzenia:

16/04/2015 – Wizyta Dziekana Uniwersytetu w Brasilii

 

POLSKO-BRAZYLIJSKIE CENTRUM DOSKONAŁOŚCI WYSOKICH TECHNOLOGII LOTNICZYCH I KOSMICZNYCH

15 kwietnia 2015 roku w gmachu Ministerstwa Spraw Zagranicznych odbyła się ceremonia podpisania porozumienia między Instytutem Lotnictwa a Uniwersytetem w Brasilii, na mocy którego powołane zostało Polsko-Brazylijskie Centrum Doskonałości Wysokich Technologii Lotniczych i Kosmicznych.

Centrum Doskonałości ma postawione konkretne cele:

  1. Organizacja 21-22 września 2015 roku Pierwszej Polsko-Brazylijskiej Konferencji Nauki i Technologii.
  2. Organizacja polsko-brazylijskich warsztatów o tematyce rakietowej i kosmicznej.
  3. Wymiana studentów na poziomie doktoratu i współpraca w dziedzinie prowadzenia doktoratów.
  4. Wymiana publikacji naukowych.
  5. Wspólne prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technologii materiałowych.
  6. Wspólne prowadzenie badań w zakresie nowoczesnych technologii kosmicznych.

 

POLSKO-BRAZYLIJSKA KONFERENCJA NAUKI I TECHNOLOGII

Instytut Lotnictwa, w partnerstwie z Uniwersytetem w Brasilii, zorganizował w dniach 21-22 września 2015 roku w Brazylii, Pierwszą Polsko-Brazylijską Konferencję Nauki i Technologii (1st Polish-Brazilian Conference on Science and Technology). Wzorowana na Polsko-Amerykańskiej Konferencji o Nauce i Technologii, której odbyło się już piętnaście edycji, konferencja miała za cel przybliżenie i nawiązanie współpracy między uniwersytetami, instytutami, przemysłem oraz agendami rządowymi obu krajów.

Organizowana konferencja jest bezpośrednim wynikiem podpisanego 15 kwietnia 2015 roku porozumienia o powołaniu Polsko-Brazylijskiego Centrum Doskonałości Wysokich Technologii Lotniczych i Kosmicznych, pomiędzy Instytutem Lotnictwa i Uniwersytetem w Brasilii.