Klaster lotniczy i kosmiczny

Zasadniczym celem działania porozumienia kooperacyjnego „Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych i kosmicznych” jest stymulowanie działań proinnowacyjnych w branży lotniczej oraz ułatwienie dostępu małym i średnim przedsiębiorstwom lotniczym i kosmicznym oraz jednostkom naukowym do nowoczesnej bazy badawczej. W szczególności celami działań klastra będzie udostępnienie małym i średnim przedsiębiorstwom lotniczym i kosmicznym nowoczesnej bazy badawczej w zakresie robotyzacji wytwarzanych konstrukcji lotniczych i kosmicznych, aerodynamiki stosowanej, hamowni dla silników tłokowych i rakietowych stosowanych w General Aviation oraz w samolotach bezzałogowych.

Klaster „Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych i kosmicznych” ma charakter otwarty. Przystąpić mogą do niego mogą wszystkie zainteresowane firmy i instytucje.

Zasady przystąpienia do Klastra zostały określone w Regulaminie Porozumienia Kooperacyjnego w ramach Klastra „Technologiczne wsparcie innowacyjnych projektów lotniczych i kosmicznych”.

 

Do pobrania:

Strony porozumienia kooperacyjnego:

Kontakt:
Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych
dr inż. Leszek Loroch
tel: (+48) 22 846 09 93
mail: klaster[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl