Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbudowy i nadbudowy ośrodka wypoczynkowego "Lotnia" w Jastrzębiej Górze

0

16 września 2010 r.
Nasz znak: 45/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o nr postępowania 45/DF/Z/10, na wykonanie rozbudowy i nadbudowy ośrodka wypoczynkowego „Lotnia” w Jastrzębiej Górze, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:28 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:20 przez admin