Aktualne projekty

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa współpracuje z wieloma jednostkami badawczo-rozwojowymi i produkcyjnymi z krajów Unii Europejskiej, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Oprócz prac o charakterze komercyjnym braliśmy udział lub aktualnie uczestniczymy w następujących projektach badawczych: