Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 ust. 8a ustawy Pzp na dostawę oprogramowania i wyposażenia do Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi

0

Nasz znak: 77/DE/Z/15

Data 12.08.2015 r.

Działając w oparciu o art. 4 pkt. 8a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia: dostawa oprogramowania i wyposażenia do Centrum Operacyjnego Misji Obserwacyjnych Ziemi.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z formularzem cenowym

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wykaz dostaw

Załącznik nr 4 – wzór umowy

Komunikat nr 1 – odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – modyfikacja z dnia 18.08.2015

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 18.08.2015

Załącznik nr 4 – wzór umowy po modyfikacji z dnia 18.08.2015

Komunikat nr 2 – odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – modyfikacja z dnia 24.08.2015

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 24.08.2015

Załącznik nr 4 – wzór umowy po modyfikacji z dnia 24.08.2015

Komunikat nr 3 – modyfikacja z dnia 25.08.2015

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 25.08.2015

Komunikat nr 4 – odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – modyfikacja z dnia 27.08.2015

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – modyfikacja z dnia 31.08.2015

Komunikat nr 5 – odpowiedzi na pytania

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 31.08.2015

Komunikat nr 6 – odpowiedź na pytanie – 02.09.2015 

Komunikat nr 7 – modyfikacja z dnia 02.09.2015

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dnia 02.09.2015

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:23:14 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 14 grudnia 2015 o 10:15:06 przez admin