Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Rozwiązania informatyczne

Tworzymy i dostarczamy autorskie rozwiązania informatyczne. Jeden z obszarów naszej specjalizacji stanowi kreowanie kompletnych rozwiązań informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • tworzenia aplikacji wspierających nowoczesne zarządzanie, 
 • automatyzację i optymalizację procesów w różnorodnych gałęziach gospodarki. 

Działania prowadzone w obszarze nowych technologii z sektora IT budują potencjał przedsiębiorstw i bezpośrednio wpływają na poziom rozwoju kraju.

Rozwiązania informatyczne – zakres usług

 • tworzenie Systemów Informacji Przestrzennej (SIP) oraz autorskiego oprogramowania na potrzeby nowoczesnego zarządzania oraz optymalizacji procesów przemysłowych;
 • tworzenie, integracja i kalibracja nowoczesnych systemów akwizycji obrazu
  z uwzględnieniem technik wielospektralnych oraz Internetu Rzeczy (ang. IoT);
 • zaawansowana algorytmika, integracja i automatyczne opracowanie dużych zbiorów danych ze szczególnym uwzględnieniem zdjęć lotniczych i satelitarnych:
 • tworzenie produktów fotogrametrycznych,
 • klasyfikacja pokrycia terenu,
 • detekcja i identyfikacja obiektów;
 • pomiar i udostępnianie sygnatur spektralnych obiektów;
 • analiza krzywych spektralnych;
 • ekstrakcja informacji o parametrach biofizycznych obiektów na podstawie danych spektralnych;
 • zaawansowana wizualizacja geodanych ze szczególnym uwzględnieniem modelowania 3D oraz integracji danych wektorowych, rastrowych i opisowych.

Uzyskana w 2017 roku przez naszych naukowców nagroda Copernicus Masters w kategorii Sustainable Development Challenge stanowi wciąż jedyne tego typu osiągnięcie uzyskane
w polskim środowisku naukowym. Nagroda została przyznana za stworzenie innowacyjnej aplikacji webowej i mobilnej dla precyzyjnego rolnictwa.

Skip to content