Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Precyzyjne pomiary

Realizujemy precyzyjne pomiary z wykorzystaniem odbiornika GPS RTK, dzięki poprawkom z sieci ASG EUPOS otrzymujemy współrzędne punktów z dokładnością do pojedynczych centymetrów. Zastosowanie odbiornika GPS umożliwia nam dokonywanie między innymi pomiarów osnowy fotogrametrycznej. 

Dysponujemy precyzyjnym systemem GPS/IMU pozwalającym na pomiar szybko zmieniających się parametrów platformy, takich jak na przykład kąty wychylenia kamery w trakcie realizacji misji fotolotniczej. Wykonujemy również wektorowe mapy obszaru.

Precyzyjne pomiary – wykorzystanie GNSS

 • precyzyjne wyznaczanie pozycji oraz nawigowanie z wykorzystaniem GNSS oraz INS;
 • tworzenie map wektorowych oraz wsparcie procesu inwestycyjnego
  z wykorzystaniem danych satelitarnych.

Sondowanie atmosfery za pomocą balonów meteorologicznych i statków powietrznych: 

 • pomiar prowadzony od powierzchni Ziemi do wysokości 35 km;
 • sondowanie atmosfery w celu wyznaczenia pionowych profili kierunku i prędkości wiatru oraz rozkładu ciśnienia i temperatury;
 • detekcja gazów i określenie składu atmosfery w profilu pionowym;
 • pomiar bezpośredni za pomocą radiosondy i balonu meteorologicznego;
 • prezentacja danych w formie tabelarycznej oraz graficznej;
 • transmisja danych w czasie rzeczywistym.

Sondowanie atmosfery na niskim pułapie z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego pionowego startu i lądowania ze zintegrowanym elektronicznym wiatromierzem:

 • pomiar prędkości i kierunku wiatru metodą ultradźwiękową prowadzony
  od powierzchni Ziemi do wysokości 2 km;
 • możliwość ciągłego pomiaru prędkości i kierunku wiatru do 30 minut w zależności
  od wysokości sondowania;
 • detekcja gazów i określenie składu atmosfery w profilu pionowym;
 • prezentacja danych w formie tabelarycznej oraz graficznej;
 • transmisja danych w czasie rzeczywistym.
Skip to content