Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Materiały pędne

Oferujemy:

 • preparatykę nadtlenku wodoru o stężeniu do 99,99% do analiz chemicznych;
 • preparatykę nadtlenku wodoru klasy HTP (np. 98%+) do zastosowań napędowych (rakietowych), ~2 litry/tydzień;
 • analizy kompatybilności materiałów konstrukcyjnych z nadtlenkiem wodoru;
 • preparatykę próbek niektórych materiałów wysokoenergetycznych, na przykład do inicjacji detonacji gazowej (inicjujące materiały wybuchowe oraz niektóre wysokoenergetyczne, na przykład PETN, RDX, HAN);
 • badania paliw hipergolicznych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP;
 • preparatykę bezwodnego, czerwonego dymiącego kwasu azotowego;
 • preparatykę katalizatorów do nadtlenku wodoru na nośnikach ceramicznych, np. γ- i α-Al2O3;
 • wyżarzanie komponentów w piecu ceramicznym w kontrolowanej temperaturze (do 1100⁰C);
 • suszenie w suszarce próżniowej w kontrolowanej temperaturze (temp. do 250⁰C, próżnia 60 Pa, wymiary komory roboczej 415 x 345 x 370 mm);
 • odzysk rozpuszczalników na rotacyjnej wyparce próżniowej Buchi, 4L;
 • oznaczanie zawartości substancji rozpuszczonych w wodzie za pomocą spektrofotometru (biogeny, zanieczyszczenia, zawartości anionów).
Skip to content