Informacja naukowo-techniczna

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa prowadzi działalność w zakresie informacji naukowo-technicznej, wynalazczości oraz ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, a także wspierającej innowacyjność przedsiębiorstw, w szczególności poprzez informację naukowo-techniczną, w tym działalność biblioteczną w przedmiocie działania Instytutu.

Informacja naukowo-techniczna Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa jest realizowana przez następujące komórki organizacyjne:

 • bibliotekę,
 • dział normalizacji,
 • biuro koordynacji.

Działalność informacyjno-biblioteczna

 • udzielanie informacji bibliotecznej i katalogowej
 • udostępnianie zbiorów na miejscu
 • wypożyczenia (książki, czasopisma krajowe i zagraniczne, materiały konferencyjne) [katalog on-line]
 • wypożyczenia międzybiblioteczne (współpraca z uczelniami, instytutami naukowo-badawczymi, wojskowymi i cywilnymi, innymi bibliotekami)
 • dostęp do wersji drukowanych oraz elektronicznych wybranych czasopism polskich i zagranicznych
 • dostęp na miejscu do zasobów licencjonowanych: Wirtualna Biblioteka Nauki (Elsevier, Springer, Wiley EBSCO, Nature, Science, Web of Knowledge, SCOPUS), Knovel, Cambridge University Press oraz Cindas
 • tworzenie zestawień bibliograficznych (wykaz książek, artykułów) i faktograficznych (wysyłanie skanów artykułów z czasopism)
 • pomoc w poszukiwaniu materiałów do prac naukowo-badawczych
 • udzielanie informacji nt. materiałów przechowywanych w magazynie
 • dostęp w czytelni do internetu

W planach jest również przystąpienie do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej „Academica”.

Informacja patentowa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa udostępnia zainteresowanym opisy i dokumentację patentową.

Normy i dokumenty normalizacyjne [katalog norm]

 • ISO
 • IEC
 • ASTM
 • MIL
 • Porozumienia Warsztatowe CEN
 • Publikacje NASA
 • Normy Europejskie
 • SR EN
 • ETSI EN
 • AQAP
 • Normy Obronne ustanowione przez Ministra Obrony Narodowej
 • ARINC publikowane przez Aeronautical Radio, Inc.
 • RTCA
 • STANAG
 • SAE
 • JAR
 • FAR
 • BCAR
 • Polskie Normy własne

Wykaz norm w pliku PDF