Centrum Technologii Kosmicznych

Misją Centrum Technologii Kosmicznych jest prowadzenie badań naukowych w zakresie technologii kosmicznych dla potrzeb ich implementacji przez przedsiębiorców w układzie krajowym oraz międzynarodowym.

W Centrum Technologii Kosmicznych prowadzone są badania z zakresu:

 • napędów lotniczych
 • technologii kosmicznych
 • awioniki
 • pozyskiwania i przetwarzania danych

Centrum Technologii Kosmicznych oferuje prace badawcze w następujących dziedzinach:

W obszarze napędów lotniczych:

 • badania silników tłokowych i turbowałowych
 • badania komór spalania
 • pomiary hałasu lotniczego (zgodnie z przepisami FAR 36, ICAO 16)
 • badania przepływów
 • wyważania
 • próby odporności szyb na przebicie
 • badania bezpieczeństwa w zakresie General Aviation

W obszarze technologii kosmicznych:

 • projektowanie i testowanie hybrydowych silników rakietowych
 • projektowanie i testowanie silników rakietowych na ciekły materiał pędny
 • projektowanie i testowanie silników rakietowych na stały materiał pędny
 • rozwój technologii ekologicznych materiałów pędnych
 • wytwarzanie i testowanie ziaren do silników na stały materiał pędny
 • projektowanie i testowanie demonstratorów technologii rakiet nośnych
 • tworzenie dedykowanego oprogramowania z zakresu CFD i FEM
 • analizy dynamiki lotu rakiet wielostopniowych
 • analizy balistyki wewnętrznej silników rakietowych na stały materiał pędny
 • optymalizacje komór spalania silników rakietowych na ciekły materiał pędny

W obszarze materiałów pędnych:

 • preparatyka nadtlenku wodoru o stężeniu do 99,99% do analiz chemicznych
 • preparatyka nadtlenku wodoru klasy http (np. 98%+) do zastosowań napędowych (rakietowych), ~2litry/tydzień
 • analiza kompatybilności materiałów konstrukcyjnych z nadtlenkiem wodoru
 • preparatyka próbek niektórych materiałów wysokoenergetycznych, np. do inicjacji detonacji gazowej (inicjujące materiały wybuchowe oraz niektóre wysokoenergetyczne, np. PETN, RDX, HAN)
 • badanie paliw hipergolicznych z nadtlenkiem wodoru klasy HTP
 • preparatyka bezwodnego, czerwonego dymiącego kwasu azotowego

W obszarze katalizatorów:

 • preparatyka katalizatorów do nadtlenku wodoru na nośnikach ceramicznych, np. γ- i α-Al2O3
 • wyżarzanie komponentów w piecu ceramicznym w kontrolowanej temperaturze (do 1100oC)
 • suszenie w suszarce próżniowej w kontrolowanej temperaturze (temp. do 250oC, próżnia 60 Pa, wymiary komory roboczej 415x345x370 mm)
 • odzysk rozpuszczalników na rotacyjnej wyparce próżniowej Buchi, 4L
 • oznaczanie zawartości substancji rozpuszczonych w wodzie za pomocą spektrofotometru (biogeny, zanieczyszczenia, zawartości anionów i kationów)

W obszarze napędów kosmicznych:

 • opracowywanie aplikacji do pomiarów i rejestracji danych z wykorzystaniem środowiska LabView
 • projektowanie i badanie silników rakietowych na ciekły, hybrydowy i stały materiał pędny o ciągu do 5 kN
 • projektowanie stanowisk badawczych do pomiaru parametrów pracy silników rakietowych
 • projektowanie i analizowanie osiągów rakiet nośnych
 • opracowywanie kodów numerycznych CFD do badania przepływów

W obszarze teledetekcji:

 • analiza danych
 • teledetekcja
 • łączność radiowa
 • planowanie i realizacja lotów (UAV, załogowe)
 • pozycjonowanie
 • wyznaczanie pozycji UAV
 • projekcja zdjęć lotniczych na dostępnym podkładzie kartograficznym
 • ocena dokładności GNSS
 • pozyskiwanie zdjęć lotniczych
 • przetwarzanie zdjęć lotniczych
 • analizy spektralne
 • łączność radiowa
 • analizy stereometryczne
 • pomiary z wykorzystaniem odbiornika GPS RTK
 • termowizja

W obszarze awioniki prace projektowe i konstrukcyjne w zakresie:

 • systemów związanych z poruszaniem się samolotów oraz RPAS w cywilnej przestrzeni powietrznej, we wszystkich fazach lotu
 • systemów awionicznych, w szczególności stabilizacji i sterowania klasycznego, pośredniego i automatycznego samolotów, RPAS, satelitów oraz innych systemów sterowania
 • urządzeń awionicznych do pomiaru parametrów ruchu (m.in.: CDA, radiowysokościomierz), położenia przestrzennego (m.in.: INS, AHRS) oraz parametrów eksploatacyjnych (m.in. paliwomierz)
 • modelowania matematycznego dynamiki lotu statków powietrznych
 • projektowania układów mikroprocesorowych, jako przeliczników dedykowanych dla układów i urządzeń pomiarowych, systemów stabilizacji, sterowania i diagnostycznych, ze szczególnym uwzględnieniem wyposażenia awionicznego samolotów, RPAS, satelitów, a także innych urządzeń i elementów systemów, które wymagają zastosowania platformy obliczeniowej do implementacji algorytmów numerycznych
 • szybkiego prototypowania urządzeń awionicznych, ich montażu oraz certyfikowanej produkcji dla użytkownika komercyjnego
 • badania odporności i wytrzymałości na działanie czynników mechanicznych oraz klimatycznych urządzeń i instalacji technicznych
 • ekspertyz i badań oraz oceny wyposażenia lotniczego, systemów i instalacji zakończonych wydaniem orzeczenia na zgodność z normami i przepisami lotniczymi: RTCA, ARINC, MIL, TSO
 • wykonywania prototypów oraz produkcji małoseryjnej urządzeń precyzyjnych: pomiarowych, wskazujących i diagnostycznych

W obszarze badań środowiskowych:

 • badanie odporności i wytrzymałości na wibracje sinusoidalne
 • badanie odporności i wytrzymałości na wielokrotne udary
 • badanie odporności na podwyższoną i obniżoną temperaturę
 • badanie wytrzymałości na cykliczne zmiany temperatury
 • badanie odporności na zwiększoną wilgotność
 • badanie odporności na obniżone ciśnienie
 • badanie odporności na szron i rosę
 • badanie odporności na przyspieszenia liniowe

Oferta wykorzystania kamery wielospektralnej:

 • monitorowanie środowiska (zanieczyszczenia powietrza i wody, nielegalne wysypiska, odpady pokopalniane, samozapłony hałd górniczych)
 • monitorowanie bioróżnorodności
 • monitorowanie pokrywy śnieżnej
 • nowoczesne rolnictwo (optymalizacja plonów, monitoring upraw i planowanie zbiorów)
  archeologia
 • planowanie przestrzenne (pokrycie terenu, stopień urbanizacji)
 • zarządzanie kryzysowe (przewidywanie i minimalizacja skutków kląsk żywiołowych)
 • bezpieczeństwo narodowe (ochrona granic i linii brzegowych, wykrywanie broni)
 • zabezpieczanie imprez masowych (wykrywanie niebezpiecznych sytuacji w tłumie, wykrywanie niebezpiecznych substancji)

Kontakt:

Dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych
dr inż. Leszek Loroch
tel: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 838
mail: leszek.loroch[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
www.cktpolska.pl

Pobierz ofertę