Centrum Technologii Kompozytowych

Misją Centrum Technologii Kompozytowych jest świadczenie usług badawczych w zakresie materiałów kompozytowych, dostarczanie nowych technologii wytwarzania dla przemysłu lotniczego oraz prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych.

 

Centrum Technologii Kompozytowych oferuje:

 • badania udarowe odporności na uderzenia wg normy ASTM D7136
 • badania fizykochemiczne rozszerzalności termicznej wg normy ASTM E228
 • badania fizykochemiczne wyznaczania temperatury zeszklenia wg normy – ASTM D1640 i ASTM D7028
 • badania wytrzymałościowe:
  • rozciąganie – ASTM 3039
  • ściskanie – ASTM D3410 oraz ASTM D6641
  • ściskanie próbki z otworem – ASTM D6484
  • rozciąganie próbki z otworem – ASTM D5766
  • badanie wytrzymałości resztkowej po uderzeniu – ASTM D7137
  • ścinanie międzywarstwowe – ASTM D5379
  • ścinanie przez rozciąganie – ASTM D3518
  • trzypunktowe zginanie – ASTM D790
  • czteropunktowe zginanie – ASTM D7249
  • odrywanie przekładki – ASTM C297
  • badanie odporności na pękanie
 • badania nieniszczące:
  • wykrywanie wad w próbkach z kompozytu monolitycznego
  • wykrywanie wad w strukturach przekładkowych
 • statyczną i dynamiczną analizę numeryczną materiałów i struktur kompozytowych
 • wdrażanie i rozwój kryteriów zniszczenia kompozytów
 • ocenę odporności na uszkodzenia
 • proces certyfikacji lotniczych struktur kompozytowych (wg AC 20-107B)
 • opracowywanie i wdrażanie technologii kompozytowych
 • badanie zagadnień odwrotnych w mechanice materiałów
 • planowanie i nadzorowanie procesu badawczego
 • opracowywanie kompleksowych programów badań oraz analizę wyników w zakresie procesu certyfikacji
 • zarządzanie projektami
 • koordynowanie działalności badawczej w obrębie konsorcjów projektowych

Centrum Technologii Kompozytowych oferuje także przygotowywanie próbek do badań.

Kontakt:
Dyrektor Centrum Technologii Kompozytowych
mgr inż. Konrad Kozaczuk
mail: konrad.kozaczuk[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl
kom: (+ 48) 512 025 853

Pobierz ofertę