Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji

Misją Centrum Badan Materiałów i Konstrukcji jest wdrażanie najnowocześniejszych technologii z zakresu badań nad wytrzymałością materiałów, podzespołów silników lotniczych oraz innych konstrukcji pracujących w warunkach wysokich obciążeń mechanicznych w szerokim zakresie temperatur.
 

Główni odbiorcy usług CBMK:

 • przemysł lotniczy
 • przemysł przetwórstwa spożywczego
 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł chemiczny
 • kolejnictwo
 • energetyka

Centrum Badan Materiałów i Konstrukcji oferuje specjalistyczne badania i usługi, obejmujące m.in.:

Badania materiałowe
Badania mechaniczne materiałów metalicznych
Badania nieniszczące

 • badania magnetyczno-proszkowe
 • badania ultradźwiękowe
 • badania penetracyjne
 • badania wizualne
 • badania prądami wirowymi
 • badania radiograficzne
 • badania dyfraktometryczne

Badania właściwości materiałów

 • fraktografia – SEM
 • analiza składu chemicznego – EDX
 • metalografia
 • preparatyka zgładów metalograficznych
 • analiza mikrostruktury
 • badania chropowatości powierzchni
 • badania twardości
 • badania udarności

Badania elementów konstrukcji

 • kompleksowe wytrzymałościowe badania statyczne i zmęczeniowe
 • wytrzymałościowe badania dynamiczne

Badania w warunkach eksploatacji

 • badania tensometryczne
 • pomiary i analiza drgań
 • pomiary hałasu

Usługi projektowo-obliczeniowe

Istnieje możliwość wykonania próbek do badan w pracowni obróbki skrawaniem (według norm ASTM lub innych wskazanych przez klienta).

 

Kontakt:
Dyrektor Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
dr inż. Antoni Niepokólczycki
tel.: (+ 48) 22 846 00 11 wew. 524, 546
mail: antoni.niepokolczycki[at]ilot.edu..pl
www.cbmk.pl

Pobierz ofertę