Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Badania przepływowe

Oferujemy realizację badań przepływowych (flow check) z precyzyjnym (rzędu ±1%) pomiarem masowego natężenia przepływu powietrza i pulsacji przepływu w badanych obiektach. W naszym laboratorium prowadzimy badania przepływowe w oparciu o pomiary objętościowego strumienia powietrza oraz jego ciśnienia i temperatury, takich elementów jak:

 • rury żarowe komór spalania, 
 • chłodzone łopatki turbin gazowych, 
 • kolektory itp.

Laboratorium jest wyposażone w nowoczesny sprzęt badawczy, między innymi: 

 • ultradźwiękowe przepływomierze Panametrics, 
 • filtr powietrza, 
 • komorę wyrównawczą, 
 • tory pomiarów temperatury, 
 • ciśnienia i wilgotności powietrza, 
 • układ rejestracji wyżej wymienionych parametrów. 

Zakres mierzonego wydatku powietrza: 10-6500 m³/h z dokładnością 2% w całym zakresie pomiarowym.

Badania przepływowe – wyposażenie

Stanowisko wyposażone jest w trzy niezależne źródła wmuszające przepływ powietrza:

 1. WENTYLATOR MAWENT WPW-28/14RD
 • natężenie przepływu 6500 m³/h;
 • maksymalne ciśnienie 0,2 bar.
 1. SPRĘŻARKA AIRPOL C
 • natężenie przepływu: 1200 m³/h;
 • maksymalne ciśnienie: 2,5 bar.
 1. SPRĘŻARKA ROOTS 
 • natężenie przepływu: 6500 m³/h;
 • maksymalne ciśnienie: 0,7 bar.

Pomiar wydatku dokonywany jest za pomocą przepływomierzy ultradźwiękowych w trzech zakresach pomiarowych: 

 • mały – do 180 m³/h;
 • średni – do 1300 m³/h;
 • duży – do 6500 m³/h.

Do pomiaru ciśnienia wykorzystujemy przetworniki ciśnienia o następujących zakresach:

 • 0-300 mbar;
 • 0-700 mbar;
 • 0,9-1,4 bar (abs);
 • 0-20 mbar, 800-1100 mbar (abs).

Do pomiaru temperatury i wilgotności wykorzystywane są przetworniki T/H o zakresach:

 • od -30 do 105°C/od 0 do 100%.

W celu precyzyjnego sterowania wydatkiem instalacja została wyposażona w dwie zdalnie sterowane zasuwy nożowe HiMod Seven DN 250 z napędem elektrycznym. Dodatkowo istnieje możliwość regulacji wydatkiem dmuchawy poprzez zmianę prędkości obrotowej dmuchawy Rootsa za pomocą falownika.

Na stanowisku zainstalowana jest karta pomiarowa PCI-6259 (32 kanały napięciowe na wejściu, wyjścia analogowe do sterowania (zasuwy, upust, falowniki dmuchawy i sprężarki)). Aplikacja kontrolno-pomiarowa, stworzona na potrzeby stanowiska badawczego, umożliwia sterowanie parametrami przepływu oraz wizualizację i rejestrację parametrów prób, przy zastosowaniu dowolnych sterowników firmy National Instruments. 

Na życzenie zamawiającego aplikacja może zostać łatwo przystosowana do wykonywanych pomiarów. Dysponujemy również uniwersalnymi kartami pomiarowymi umożliwiającymi rejestrację znacznie większej liczby kanałów.

Skip to content