Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Analizy stereometryczne

Prowadzimy badania nad tworzeniem modeli trójwymiarowych na podstawie zdjęć satelitarnych i lotniczych, szczególnie z użyciem narzędzi topologicznych (twierdzenie Irvinga Fishera, twierdzenie Banacha o punkcie stałym). 

Wypracowaną algorytmikę stosujemy m.in. przy modelowaniu niewielkich fragmentów powierzchni Marsa (Terra Sirenum, AthabascaValles). Dodatkowo oferujemy swoje usługi w zakresie tworzenia precyzyjnych modeli obiektów w oparciu o zdjęcia lotnicze (modele pojedynczych obiektów, a także całych struktur miejskich).

Skip to content