Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa

0

Znak sprawy: 26/ZZ/AZLZ/2018

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie nr 26/ZZ/AZLZ/2018 na „obsługę serwisową bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa”.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 12 czerwca 2018 o 09:59:18 [aktualna wersja] przez Elwira Grotek
  • 12 czerwca 2018 o 09:58:35 przez Elwira Grotek
  • 8 czerwca 2018 o 12:11:51 przez Elwira Grotek
  • 23 maja 2018 o 14:40:34 przez Elwira Grotek
  • 23 maja 2018 o 14:36:16 przez Elwira Grotek
  • 21 maja 2018 o 13:56:21 przez Elwira Grotek
  • 17 maja 2018 o 11:39:16 przez Elwira Grotek
  • 17 maja 2018 o 10:45:37 przez Elwira Grotek
  • 10 maja 2018 o 12:32:11 przez Elwira Grotek