Konferencje

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa organizuje od wielu lat konferencje, seminaria i warsztaty naukowe, które są ważnym elementem jego strategii. Poprzez nie Instytut realizuje swoją dewizę: „Badania dla przyszłości”.

Konferencje dotyczą między innymi bieżących osiągnięć i rozwiązań technologicznych na rynku aeronautyki oraz szeroko pojętej techniki i nauki. Biorą w nich udział przedstawiciele największych producentów w branży lotniczej, uczelni technicznych i instytucji naukowych.

Konferencje mają zasięg zarówno krajowy, jak i międzynarodowy. Uczestniczą w nich specjaliści z Europy oraz całego świata, którzy prezentują swoje wyniki badań oraz naukowe analizy. Poruszane są zagadnienia z takich dziedzin, jak: technologie lotu, zmęczenie konstrukcji lotniczych, hałas lotniczy, rozwiązania dotyczące małych samolotów, czy śmigłowców wojskowych, w tym desantowych, jak i lotnictwa cywilnego czy ratunkowego. Często tematyka spotkań łączy treści związane z lotnictwem, energetyką, medycyną, kosmonautyką, telekomunikacją, zarządzaniem czy finansami.

Celem organizowanych konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy poszczególnymi instytucjami oraz nawiązywanie współpracy zarówno na gruncie krajowym, jak i zagranicznym. Konferencjom towarzyszą materiały publikowane w formie oddzielnych wydawnictw lub zbiorowych publikacji. Cykliczne konferencje posiadają własne serwisy internetowe.

Zobacz także: