Informacja o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji sprężonego powietrza tunelu aerodynamicznego N-3

0

Instytut Lotnictwa informuje, że prowadzi dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest modernizacja instalacji sprężonego powietrza tunelu aerodynamicznego N-3.

Wszystkie podmioty zainteresowane uczestniczeniem w przedsięwzięciu, posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem zamierzonego zamówienia publicznego i zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru wraz z podaniem wszystkich informacji znajdujących się we wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu stanowiącym załącznik 2 do niniejszej informacji.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 19 grudnia 2018 o 12:58:21 [aktualna wersja] przez Anna Bartkowska
  • 8 czerwca 2018 o 09:44:55 przez Anna Bartkowska