Ładowanie...

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

DRONIADA FUTURE FORUM
by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

Konferencja dla sektora BSP
24 maja 2024, Warszawa

Jesteśmy w trakcie przygotowań do wyjątkowego wydarzenia dla branży dronowej. 24 maja 2024 roku zapraszamy do siedziby Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie. Cały dzień będzie wypełniony analizą mega trendów globalnych oraz trendów lokalnych a jednocześnie odpowiedziami na konkretne pytania dotyczące misji dronowych. Będziemy mówić o realnych wyzwaniach rynku oraz możliwościach, które tkwią w jego rozwoju. Pokażemy firmy wdrażające BSP w swojej działalności oraz współpracę różnych podmiotów nakierowaną na rozwiązanie określonych problemów sektorowych. Dużo inspiracji merytorycznej połączymy z potencjałem dobrego networkingu. W tamtym roku odwiedziło nas około 200 osób, w tym przedstawiciele firm i instytucji z całej Polski i Europy. Od początku 2024 roku realizowaliśmy foresighty dla rynku BSP. Przedstawiciele 4 różnych sektorów BSP pomogło nam określić warianty możliwych zastosowań BSP i potrzeb. Te konkretne strategiczne wnioski na temat scenariuszy przyszłości rynku dronowego przedstawimy także na konferencji. Zapraszamy Państwa do udziału. Więcej informacji wkrótce.

Scenariusz przyszłości rynku dronowego

Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa oraz Fundacja Instytut Mikromakro  jako animatorzy rozwoju rynku BSP w Polsce i UE realizują wspólnie przygotowania do pierwszego w Polsce foresightu rynku dronowego 2040. W odpowiedzi na wyzwania, które stoją przed branżą technologii bezzałogowych, obie instytucje – poprzez organizację seminariów online, raporty i konferencję tworzą przestrzeń do dyskusji i wymiany doświadczeń w zakresie zastosowania  dronów w różnych sektorach gospodarki. Zapraszamy na konferencję, która jest podsumowaniem dyskusji strategicznych toczących się podczas pierwszego w Polsce foresightu w sektorze BSP – DRONIADA FUTURE FORUM by Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, która odbędzie się 24 maja 2024 r. Scenariusze staną się także częścią składową debaty o transporcie autonomicznym – zrobotyzowana mobilność, która jest hasłem przewodnim Droniady 2024 (4-9 czerwca 2024).

Dlaczego wybraliśmy foresight?

To prognoza określająca wizje przyszłości. Foresight ma na celu wskazanie przyszłych potrzeb, szans i zagrożeń związanych z rozwojem branży w aspektach: technologicznych, ekonomicznych i społecznych. Ze szczególnym naciskiem na konsekwencję wynikające ze zmiany regulacji oraz obecnych i potencjalnych scenariuszy użycia dronów. Foresight BSP służy jednocześnie do prognozowania i programowania korzystnej dla sektora przyszłości. To narzędzie pozwalające określić na jakim etapie rozwoju znajduje się polski rynek dronowy, w tym z jakimi wyzwaniami się mierzy. To również szansa na zaangażowanie, dyskusję z uczestnikami rynku oraz poznanie potrzeb przedstawicieli różnych branż, w których zastosowanie nowych technologii oraz BSP  jest impulsem do dalszego rozwoju kluczowych sektorów polskiej gospodarki. W tym celu wyodrębniliśmy cztery podsektory związane z zastosowaniem dronów. Scenariusze przyszłości są tworzone dla następujących sektorów:

  1. Logistyka i transport.
  2. Monitoring i inspekcja.
  3. Rolnictwo precyzyjne i ochrona środowiska.
  4. Służby ratunkowe i porządkowe (Search and Rescue – SAR).

Czy rynek dronowy jest w krytycznym momencie?

Jak mówi dr inż. Sylwester Wyka, zastępca dyrektora ds. badawczych w Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa:

„Rynek bezzałogowych statków powietrznych znajduje się w przełomowym momencie. Z jednej strony, charakteryzuje go wielki potencjał, w tym szansa zastosowania w różnych sektorach gospodarki.  Z drugiej, od 1 stycznia 2024, loty w kategorii szczególnej mogą odbywać się jedynie dronem wyposażonym w aktywny i aktualny system zdalnej identyfikacji oraz możliwe staje się wykonywanie operacji zgodnie ze scenariuszami standardowymi STS.  Co więcej, w Polsce funkcjonują instytucje certyfikujące, które przeszły audyty, ale nie mogą otrzymać notyfikacji. Naszym celem jest integracja środowiska naukowego, samorządowego i biznesowego w celu wypracowania scenariuszy rozwoju sektora dronowego w Polsce. To pierwsza tego typu próba wypracowania rozwiązań obejmujących interesariuszy z różnych sektorów, którzy w swojej działalności wykorzystują drony. To również spojrzenie  na temat z różnych perspektyw – ekonomicznej, społecznej i technologicznej. Tworzymy ekosystem BSP z udziałem dostawców usług dronowych, jak i odbiorców tych usług, w tym przedstawicieli różnych gałęzi biznesu oraz przedstawicieli miast”.

Raport o branży dronowej

Jednym z elementów, które pozwala spojrzeć szerzej na cały rynek dronowy jest raport branżowy „The Storm. Drone Market in Poland. Edition 2024” Fundacji Instytut Mikromakro oraz Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa, który jest partnerem tytularnym publikacji i badania. Raport powstał po styczniowej debacie w Parlamencie Europejskim o przyszłości sektora BSP. Ma na celu zaprezentowanie specyfiki funkcjonującego od lat polskiego rynku dla szerokiego międzynarodowego grona. Przedstawia branżę BSP w krytycznym momencie wejścia w życie przepisów unijnych, które mogą wpłynąć na wyhamowanie rozwoju innowacji i odpływ kapitału intelektualnego do Afryki, Azji i Bliskiego Wschodu. Raport można pobrać bezpłatnie ze strony Instytutu.

Szczegóły wydarzenia

  • Rozpoczęcie

    24 maja 2024

  • Kategoria

    Konferencja

Podziel się wpisem
Skip to content