Scientific Council

The Scientific Council of the Institute of Aviation

2017 – 2021 term of office

Employees of the Institute of Aviation:

 1. dr hab. inż. Marcin Białas
 2. prof.dr hab. inż. Maciej Bossak
 3. prof. dr hab. inż. Roman Domański
 4. prof. dr hab. inż. Zdobysław Goraj
 5. prof. dr hab. inż. Zdzisław Gosiewski
 6. prof. dr hab. inż. Antoni Jankowski
 7. prof. dr hab. inż. Jerzy Kozak
 8. dr hab. inż. Andrzej Krzysiak
 9. dr inż. Leszek Loroch
 10. dr hab. inż. Grzegorz Maciejewski
 11. dr hab. Romana Ratkiewicz-Landowska
 12. dr hab. inż. Grzegorz Socha
 13. dr hab. inż. Rafał Stocki
 14. dr hab. inż. Krzysztof Szafran
 15. dr hab. inż. Cezary Szczepański
 16. prof. dr hab. inż. Kazimierz Szumański
 17. prof. dr hab. inż. Adam Wiśniewski
 18. prof. dr hab. inż. Piotr Wolański
 19. dr Jerzy Żółtak

Persons appointed by the Minister of Economic Development:

 1. dr hab. Maria Aluchna, profesor Szkoły Głównej Handlowej¸ Katedra Teorii Zarządzania
 2. płk dr hab. inż. Sławomir Augustyn, szef Inspektoratu Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych Ministerstwa Obrony Narodowej
 3. dr hab. inż. Anna Boczkowska, Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Materiałowej
 4. mgr Marcin Chludziński, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu
 5. mgr Roman Ignasiak, Dyrektor Biura Platform Lotniczych, Polska Grupa Zbrojeniowa
 6. gen. bryg. pil. dr Piotr Krawczyk, Rektor – Komendant Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie
 7. mgr Łukasz Kroplewski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo
 8. dr inż. Marian Lubieniecki, General Electric Company Polska
 9. dr Monika Beata Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania
 10. prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, Szkoła Główna Handlowa, Kierownik Zakładu Teorii i Polityki Transportowej
 11. mgr inż. Kamil Milanowski, General Electric Advanced Technology, GE Company Polska
 12. dr inż. Jarosław Mysza, General Electric Aviation Systems, GE Company Polska
 13. mgr inż. Magdalena Nizik, dyrektor Consolidated Precision Products (CPP) Poland
 14. mgr inż. Marcin Nocuń, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny WZL 1 w Łodzi
 15. dr hab. inż. Marek Orkisz, Politechnika Rzeszowska
 16. mgr inż. Władysław Skorski, Wiceprezes Zarządu PZL Warszawa – Okęcie S.A.
 17. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego
 18. mgr inż. Leszek Walczak, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny WZL 2 w Bydgoszczy
 19. bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski, Dyrektor Centrum Naukowo – Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej PIB
 20. mgr inż. Janusz Zakręcki, Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny PZL Mielec, A Sikorsky Company