Ładowanie...

Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation

Analiza składu chemicznego EDX

Analiza składu chemicznego stanowi narzędzie wykorzystywane w badaniach materiałowych, umożliwiające dokonanie powierzchniowej oraz objętościowej identyfikacji pierwiastków chemicznych badanego materiału.

Analiza składu chemicznego EDX – możliwości badawcze

Zakres oferowanych przez nas badań:

  • analiza składu chemicznego próbki,
  • identyfikacja materiału,
  • identyfikacja zanieczyszczeń,
  • określenie względnego stężenia pierwiastków na powierzchni próbki.

Testom poddajemy zarówno metale, jak i ceramiki, szkła, polimery, betony.

Analiza składu chemicznego EDX – wyposażenie

  • detektor EDX XFlash 5010 Bruker (rozdzielczość energetyczna 125 eV).
Skip to content