Dostawa zestawu 10 obiektywów KOWA LM16HC oraz 10 filtrów w zakresie pomiędzy 460-890 nm.

0

znak sprawy: 10/ZK/AZLK/18                                   Warszawa, dnia 22.02.2018 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa zestawu 10 obiektywów KOWA LM16HC oraz 10 filtrów w zakresie pomiędzy 460-890 nm.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 15 marca 2018 o 13:39:06 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 15 marca 2018 o 13:38:52 przez Ludwika Domżał
  • 22 lutego 2018 o 12:40:59 przez Ludwika Domżał