Dostawa wysokoczęstotliwościowych czujników pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego.

0

znak sprawy: 31/ZK/AZLK/18                        Warszawa, dnia 17.05.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa wysokoczęstotliwościowych czujników pomiaru ciśnienia statycznego i dynamicznego.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa czujników, które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 maja 2018 o 11:57:08 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 maja 2018 o 11:57:08 przez Ludwika Domżał
  • 17 maja 2018 o 12:15:33 przez Ludwika Domżał