Dostawa szlifierki do wałków i otworów

0

19 sierpnia 2010 r.
Nasz znak: 36/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, o nr postępowania 36/DF/Z/10, na dostawę szlifierki do wałków i otworów, zgodnie z założeniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:28 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:21 przez admin