Dostawa systemu do pomiaru kąta stożka łopat, na stanowisku przeznaczonym do badań obiektów wirujących w SŚ.

0

znak sprawy: 21/ZK/AZLK/18                              Warszawa, dnia 03.04.2018 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa systemu do pomiaru kąta stożka łopat, na stanowisku przeznaczonym do badań obiektów wirujących w SŚ.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu do pomiaru, który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 3 kwietnia 2018 o 13:29:10 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 3 kwietnia 2018 o 13:29:10 przez Ludwika Domżał