Dostawa systemu pomiarowego anemometrii obrazowej PIV 3D wraz z układem sterowania, układami do akwizycji i przetwarzania danych oraz oprogramowaniem i szkoleniem

0

Nasz znak: 02/DF/Z/12        Data: 21.05.2012r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,
z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie, ogłasza dialog konkurencyjny zgodnie z treścią art. 60a ustawy Prawo zamówień publicznych nr postępowania 02/DF/Z/11, na dostawę systemu pomiarowego anemometrii obrazowej PIV 3D wraz z układem sterowania, układami do akwizycji i przetwarzania danych oraz oprogramowaniem i szkoleniem, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:25 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:16 przez admin