Dostawa systemu łączności do rakiety ILR-33 Bursztyn wraz z osprzętem na 4 kompletne zestawy.

0

znak sprawy: 39/ZK/AZLK/18                                    Warszawa, dnia 08.06.2018r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa systemu łączności do rakiety ILR-33 Bursztyn wraz z osprzętem na 4 kompletne zestawy.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu łączności, która będzie służyła wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 26 lipca 2018 o 08:14:24 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 26 lipca 2018 o 08:14:24 przez Ludwika Domżał
  • 8 czerwca 2018 o 10:35:42 przez Ludwika Domżał