Dostawa spawarki Dual-Arc 82 wraz z osprzętem.

0

Znak sprawy: 79/ZZ/AZLZ/2017

Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia na dostawę spawarki Dual-Arc 82 wraz z osprzętem.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 10 listopada 2017 o 16:16:08 [aktualna wersja] przez Edyta Sitnik
  • 10 listopada 2017 o 16:16:08 przez Edyta Sitnik