Dostawa przetworników ciśnienia.

0

znak sprawy: 33/ZK/AZLK/18                                       Warszawa, dnia 28.05.2018r.

 

Działając w oparciu o art. 4 d ust. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa przetworników ciśnienia.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa przetworników ciśnienia, które będą  służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą do prowadzenia produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 czerwca 2018 o 08:22:04 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 czerwca 2018 o 08:22:04 przez Ludwika Domżał
  • 28 maja 2018 o 14:20:14 przez Ludwika Domżał