dostawa pakietu Altair HyperWorks 50 HWU wraz z roczną opieką serwisową

0

Znak sprawy: 98/ZZ/AZLZ/2017                                                        Warszawa, dnia 13.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa pakietu Altair HyperWorks 50 HWU wraz z roczną opieką serwisową.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2017 o 10:19:04 [aktualna wersja] przez Piotr Nowogrodzki
  • 22 grudnia 2017 o 10:19:04 przez Piotr Nowogrodzki
  • 13 grudnia 2017 o 10:53:46 przez Piotr Nowogrodzki