Dostawa defektoskopu ultradźwiękowego typu phased array wraz z podstawowym oprzyrządowaniem do badań laminatów kompozytowych

0

5 października 2010 r.
Nasz znak: 46/DF/Z/10

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych, o nr postępowania 46/DF/Z/10, na dostawę defektoskopu ultradźwiękowego typu phased array wraz z podstawowym oprzyrządowaniem do badań laminatów kompozytowych, zgodnie z założeniami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 22 grudnia 2015 o 10:24:27 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 13 czerwca 2015 o 13:11:20 przez admin