Dostawa aparatury pomiarowej i wzorców.

0

znak sprawy: 123/ZK/AZLK/17                      Warszawa, dnia 12.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 ust. 8, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa aparatury pomiarowej i wzorców.

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 29 grudnia 2017 o 11:07:46 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 29 grudnia 2017 o 11:07:15 przez Ludwika Domżał
  • 12 grudnia 2017 o 11:30:51 przez Ludwika Domżał
  • 12 grudnia 2017 o 11:29:33 przez Ludwika Domżał