Dostawa aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami.

0

znak sprawy: 126/ZK/AZLK/17                        Warszawa, dnia 12.12.2017 r.

Działając w oparciu o art. 4 d ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. dostawa aparatu fotograficznego wraz z akcesoriami.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa aparatu fotograficznego który będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

Udostępnij

Dodatkowe informacje

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data ogłoszenia:

Aktualizacje:
  • 12 grudnia 2017 o 13:49:32 [aktualna wersja] przez Ludwika Domżał
  • 12 grudnia 2017 o 13:49:32 przez Ludwika Domżał