Staże i praktyki

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa utrzymuje stały kontakt z wyższymi uczelniami technicznymi w kraju i zagranicą. Stwarzamy możliwości odbycia u nas praktyk studentom, ściśle w dziedzinach będących przedmiotem naszej działalności.

Do udziału w Programie Praktyk zapraszamy studentów różnych kierunków, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę i cenne doświadczenie pracując w gronie najlepszych specjalistów.

Szczególnie zależy nam na tym, żeby przez ten czas nasi studenci zdobyli jak najwięcej praktycznych umiejętności oraz specjalistyczną wiedzę.

Miejsce pracy:

 • Warszawa

Praktyki można odbyć w:

 • Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
 • Centrum Technologii Kompozytowych
 • Centrum Technologii Kosmicznych
 • Centrum Technologii Lotniczych
 • Centrum Technologii Bezzałogowych
 • Centrum Usług Inżynierskich – Baker Hughes
 • Centrum Usług Inżynierskich –Boeing
 • Centrum Technologii Energetycznych – GE Vernova
 • Engineering Design Center – GE Aerosapace
 • Działy wsparcia (Administracja, HR, IT, Infrastruktura, Finanse, Marketing)

Czego oczekujemy?

 • zaangażowania i wysokiej motywacji w podnoszenie swoich kwalifikacji i poziomu wiedzy;
 • statusu studenta kierunku tożsamego z tematyką praktyki;

Oferujemy:

 • cenne doświadczenie
 • wsparcie merytoryczne i techniczne
 • miłą i przyjazną atmosferę
 • niezbędny sprzęt do wykonywania czynności
 • rowerownie 

Administratorem Pani/Pana⃰ danych osobowych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana⃰ danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.) w zw. z art. 22§ 1, 2, 4 i 5 – 221b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1320 z późn. zm.). Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom współpracującym z administratorem w procesach rekrutacyjnych. Dane osobowe będą udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na zasadach i w zakresie określonym w art. 52 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r., poz. 2098). Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacji, a po jego zakończeniu na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych (wyłącznie w przypadku wyrażenia na to zgody). Przysługuje Pani/Panu⃰ prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji oraz w przyszłych procesach rekrutacyjnych. Administrator na podstawie przetwarzanych danych osobowych nie dokonuje profilowania ani zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@ilot.lukasiewicz.gov.pl