Aktualności

Aktualności

1 kwietnia 2009 roku w Instytucie Lotnictwa przedstawiciele Scientific Diplomatic Club zrzeszającego attache naukowych ambasad akredytowanych w Polsce. Goście zapoznali się z pracami badawczo – rozwojowymi prowadzonymi w ramach szerokiej współpracy międzynarodowej Instytutu, ich organizacją, zakresem badań i wyposażeniem stanowisk badawczych. Na zakończenie wizyty odwiedzili kilka wybranych laboratoriów Centrum Nowych Technologii oraz Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji.

Aktualności

1 kwietnia w Instytucie Lotnictwa odbyło  się uroczyste przekazanie Kołu Naukowemu Lotników na Wydziale Mechanicznym, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej czeku, z którego środki przeznaczone mają być na rozwój badań prowadzonych przez studentów  (m.in. projekt SyMELator 2). Koło ściśle współpracuje z Engineering Design Center,  centrum inżynierskim założonym przez Instytut Lotnictwa oraz firmę General Electric (GE). W uroczystości udział wzięli: pani  Magdalena Nizik – Dyrektor GE EDC,  Witold

Aktualności

W dniach 23 i 24 lutego 2009r. Instytut Lotnictwa w Warszawie gościł przedstawiciela General Electric Aviation Engineering, pana Subroto Basu. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach rozszerzenia współpracy w zakresie badań materiałów, struktur i komponentów silników lotniczych. Władze Instytutu przedstawiły panu Basu potencjał i możliwości badawcze naszej placówki, co spotkało się z pozytywną reakcją ze strony przedstawiciela General Electric. Efektem spotkania było ustalenie daty końca

Aktualności

24 lutego na terenie Instytutu Lotnictwa w Warszawie przebywała delegacja przedstawicieli wiodącej na rynku produkcji silników samolotowych, kanadyjskiej firmy Pratt &Whitney. Panowie Jon R. Magnusom, John M. Takach i polski przedstawiciel firmy Zbigniew Gradowski rozmawiali z dyrekcją Instytutu o możliwościach pogłębienia współpracy w aspekcie prac badawczych nad silnikami Pratt&Whitney, przeprowadzanych w laboratoriach warszawskiej placówki. Efektem rozmów było ustalenie daty kolejnego spotkania negocjacyjnego oraz stworzenie raportu

Aktualności

Net Instytut uzyskał dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Poddziałanie 1.3.1 Działanie 1.3. Środki przyznano na realizację projektu „Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie próg flatterowych w locie”. Projekt realizowany będzie w latach 2009 – 2011.

Aktualności

W dniu 15 stycznia b.r. miał miejsce finał XII konkursu na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych w roku akademickim 2007/2008. Za pracę pt. „Analiza drgań płyty prostokątnej z naklejonymi elementami piezoelektrycznymi metodą analityczną” mgr inż. Michał Szmidt otrzymał nagrodę II-go stopnia ufundowaną przez Instytut Lotnictwa oraz nagrody rzeczowe od General Motors Polska oraz AUTO – Technika Motoryzacyjna S.C.. Laureat kontynuuje pracę naukową w dziedzinie aktywnego

1 105 106 107