Aktualności

Aktualności

W Instytucie Lotnictwa został powołany Zespół ds. zarządzania wiedzą. Nowa komórka odpowiedzialna będzie, między innymi za: identyfikację oraz uporządkowanie istniejących zasobów wiedzy, opracowanie i wdrożenie narzędzi pozwalających na dostęp do ich aktualizacji, stworzenie warunków do rozwoju kultury przekazywania i dzielenia się wiedzą oraz kreację mechanizmów ochronnych dla pełnego systemu zarządzania wiedzą.

Aktualności

3-4 grudnia 2009 roku w Waszyngtonie odbyła się Polsko-Amerykańska Konferencja Nauki i Technologii. Było to dziesiąte, jubileuszowe spotkanie naukowców, przedsiębiorców oraz reprezentantów rządów Polski i Stanów Zjednoczonych. Organizatorami konferencji są: Instytut Lotnictwa, Amerykańska Akademia Nauk, Polska Akademia Nauk, Fundacja Wymiany Innowacji w Nauce i Technice oraz Fundacja The Activity for Innovation and Economic Growth.

Aktualności

24 listopada 2009 roku w Instytucie Technicznym Wojsk Lotniczych odbyło się specjalne posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, w którym uczestniczył Witold Wiśniowski, Dyrektor Instytutu Lotnictwa oraz pracownik naukowy Instytutu, Prezydent Kongresu EUROPEAN KONES Antoni Jankowski. Celem spotkania było uczczenie jubileuszu 90-tych urodzin pierwszego Prezydenta RP na uchodźctwie, Ryszarda Kaczorowskiego oraz 100 rocznicy urodzin Tadeusza Sołtyka. Podczas spotkania Dyrektor Instytutu

Aktualności

Spotkanie “AeroPortal Proposals Selection Process – 3rd CFP Aeronautics FP7”, akcji wspierającej małe i średnie europejskie przedsiębiorstwa lotnicze, odbyło się w dniu 25 września 2009 roku na Uniwersytecie w Patras w Grecja.  Celem spotkania było zaprezentowanie przygotowanych projektów w ramach poszczególnych krajów europejskich i ich ocena oraz omówienie kampanii świadomościowej, a także dalszych akcji przed 3 konkursem 7 Programu Ramowego. Obradom przewodniczył koordynator projektu Jean

Aktualności

W ramach akcji koordynującej i wspierającej współpracę Europy z krajami Ameryki Łacińskiej – „ CoopAir-LA – Cooperation European Union-Latin America in Aeronautics and Air Transport Research”, która zawarta jest w projekcie nr 234321 w 7 Programie Ramowym, odbył się cykl trzech spotkań, w których uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Lotnictwa. Inauguracyjne spotkanie tzw. Brazilian workshop, odbyło się w Ośrodku Szkoleniowym firmy Embraer: Colegio Juarez Wanderley – Instituto

Aktualności

22 października 2009 roku w Białej Podlasce odbyła się Ogólnopolska Konferencja pt. „Regiony-jako główny beneficjent systemu transportu małymi samolotami”. Konferencja była skierowana do przedstawicieli samorządów terytorialnych, zarządów lotnisk, aeroklubów, przedsiębiorców zainteresowanych inwestowaniem w transport lotniczy oraz innych osób zawodowo związanych z transportem. Więcej…

1 101 102 103 104 105 108