Biuro prasowe

O Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa
Historia
Kontakt

O Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Lotnictwa

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa to polski, państwowy instytut badawczy z siedzibą w Warszawie.

Działalność placówki skupia się na świadczeniu usług projektowych, inżynierskich i badawczych w zakresie lotnictwa i kosmonautyki. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa prowadzi współpracę międzynarodową z krajami Unii Europejskiej i transatlantycką w zakresie: konstrukcji lotniczych, technologii kosmicznych, bezpieczeństwa, silników lotniczych, aerodynamiki, napędów, kompozytów, badań materiałowych.

CENTRA BADAWCZE
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa dzieli się na 7 pionów merytorycznych:

  • Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji
  • Centrum Technologii Lotniczych
  • Centrum Technologii Kompozytowych
  • Centrum Technologii Kosmicznych
  • Centrum Technologii Bezzałogowych
  • Centrum Usług Inżynierskich
  • Engineering Design Center

CELE STRATEGICZNE
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa konsekwentnie realizuje cele strategiczne, którymi są:

  • osiągnięcie pozycji jednego z najlepszych pod względem merytorycznym instytutów badawczych Europy,
  • bycie konkurencyjnym na światowym rynku badań.

Strategia opiera się na stymulowaniu i aktywnym udziale w zróżnicowanych priorytetach europejskich i światowych. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa kontynuuje i rozszerza kierunki badawcze dotyczące wszystkich aspektów sektora lotniczego. Upowszechnia i wdraża wyniki badań oraz prowadzi działalność edukacyjną. Współpracuje z organizacjami i instytucjami krajowymi, europejskimi i światowymi.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa inwestuje w rozwój kadry naukowo-badawczej oraz infrastruktury badawczej. Wzmacnia potencjał ludzki i organizacyjny.

Historia

Historia Instytutu Lotnictwa (obecnie: Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa) nierozerwalnie łączy się z najważniejszymi wydarzeniami w dziejach polskiego lotnictwa – od pierwszych lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, przez cały XX wiek, po nowe tysiąclecie.

Początki działalności Instytutu Lotnictwa sięgają połowy lat dwudziestych XX wieku. 1 sierpnia 1926 roku powołano do życia Instytut Badań Technicznych Lotnictwa. Rolą Instytutu było prowadzenie certyfikacji wyrobów polskiego przemysłu lotniczego. Do wybuchu II wojny światowej w Instytucie przeprowadzono badania ponad 100 samolotów i szybowców przeznaczonych do celów wojskowych i cywilnych.

Po zakończeniu II wojny światowej rozpoczęła się odbudowa bazy badawczej i wznowienie działalności Instytutu. Z końcem lat czterdziestych i na początku lat pięćdziesiątych Instytut Lotnictwa aktywnie włączył się we współpracę z polskim przemysłem lotniczym. To właśnie w Instytucie opracowano projekt wstępny i makietę samolotu odrzutowego TS-11 Iskra. Tutaj też skonstruowano pierwszy polski śmigłowiec wielozadaniowy BŻ-4 Żuk. Badania samolotów i śmigłowców realizowano także w kolejnych dekadach. Równolegle prowadzono również badania silników – m.in. nad pierwszym polskim silnikiem odrzutowym SO-1, które trwały od 1956 roku.

W latach 1955-1979 prowadzono zaawansowane prace w dziedzinie techniki rakietowej m.in. nad rakietami meteorologicznymi Meteor. Od 1969 roku Instytut Lotnictwa uczestniczy także w badaniach przestrzeni kosmicznej. W czterdzieści pięć lat od rozpoczęcia prac w tym zakresie powołane zostało w Instytucie Lotnictwa –  Centrum Innowacyjnych Technologii Lotniczych i Kosmicznych, które będzie jedną z najbardziej konkurencyjnych jednostek tego typu w Polsce.

Z początkiem nowego tysiąclecia Instytut Lotnictwa wkroczył w nowy etap rozwoju. W 2000 roku rozpoczęto strategiczną współpracę z General Electric na mocy której powstało biuro konstrukcyjne Engineering Design Center, w którym zatrudnionych jest ponad 1800 polskich inżynierów. Z kolei, na mocy umowy offsetowej zawartej w 2004 roku pomiędzy firmą Pratt&Whitney a Instytutem Lotnictwa powstało Centrum Badań Materiałów i Konstrukcji. Współpraca z międzynarodowymi firmami pozwoliła Instytutowi Lotnictwa na świadczenie usług na światowym rynku badań. W wyniku tej współpracy powstało wiele nowoczesnych laboratoriów badawczych, wyposażonych w najnowszą aparaturę i urządzenia pomiarowe.

Kontakt

Dział Marketingu i Komunikacji
mail: marketing[at]ilot.lukasiewicz.gov.pl