Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla laboratorium w Instytucie Lotnictwa

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 7/DE/Z/2016, pn. zaprojektowanie i wykonanie instalacji sprężonego powietrza dla laboratorium w Instytucie Lotnictwazgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: Lut 10, 2016 @ 15:01