Wymiana wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP

Znak sprawy: 47/ZZ/AZLZ/2017

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r., Instytut Lotnictwa ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 Ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę wymiany wersji oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: Paź 11, 2017 @ 18:17