Roboty wykończeniowe i instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowych

Nasz znak: 05/DE/Z/16            Data 05.02.2016 r.

Działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r., Instytut Lotnictwa w Warszawie ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z treścią art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych o sygnaturze postępowania 05/DE/Z/16, pn. roboty wykończeniowe i instalacyjne w budynku Centrum Turbin Gazowychzgodnie z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU

Załącznik nr 1 do PFU – Dokumentacja stan istniejący

Załącznik nr 2 do PFU – IT

Załacznik nr 3 do PFU – CTG światłowody

Załacznik nr 4 do PFU – Meble

Załącznik nr 5 do PFU – KD

Załącznik nr 6 – Stan docelowy – Dokumentacja zakres robót

Załącznik nr 2-6 do SIWZ – Formularz oferty

Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy 

Załącznik nr 8 do SIWZ – Wykaz osób

Załącznik nr 9 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych

Odpowiedzi na pytania, w tym modyfikacja SIWZ z dnia 10.02.2016 r.

SIWZ – zmiana z dnia 10.02.2016 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU – zmiana z dnia 10.02.2016 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy – zmiana z dnia 10.02.2016 r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 12.02.2016 r.

Odpowiedzi na pytania, w tym modyfikacja SIWZ z dnia 16.02.2016 r.

Broszura katalogowa – stół spawalniczy

Załącznik nr 1 do SIWZ – PFU zmiana z dnia 16.02.2016 r.

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy zmiana z dnia 16.02.2016 r.

Odpowiedź na pytania z dnia 17.02.2016 r.

Załącznik do pisma z dnia 17.02.2016 r.

Odpowiedź z dnia 19.02.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.02.2016 r.

Uchylenie wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 26.02.2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 04.03.2016 r.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: Lut 5, 2016 @ 16:07