Nowa strona

Informujemy, że od dnia 13.06.2018 r. wszystkie nowe postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz dialogi techniczne ogłaszane przez Instytut Lotnictwa są dostępne pod adresem ilot.eb2b.com.pl.

Postępowania i dialogi rozpoczęte przed dniem 13.06.2018 są dostępne na stronie Instytutu Lotnictwa ilot.lukasiewicz.gov.pl.

Ogłoszenie otwartego naboru Partnera/Partnerów w zakresie budowy podzespołów struktur nowego statku powietrznego.

Numer sprawy: 34/ZK/AZLK/17                                                       Warszawa, dnia 11.07.2017 r.

Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie budowy podzespołów struktur nowego statku powietrznego.

Otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie organizacji konferencji ICAF2019.

Numer sprawy: 92/ZK/AZLK/16                                                                   Warszawa, dnia 08.12.2016r.

 

Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie organizacji konferencji ICAF2019.

Otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie magazynowania i konwersji energii.

Numer sprawy: 87/ZK/AZLK/16                                                                       dnia, 25.10.2016r.

Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie magazynowania i konwersji energii.

Otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie komercjalizacji projektu turbiny wodnej.

Numer sprawy: 86/ZK/AZLK/16                                        dnia, 25.10. 2016r.

Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do współpracy w zakresie komercjalizacji projektu turbiny wodnej.

Otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji działań ukierunkowanych na wdrożenie do praktyki gospodarczej nowoczesnych/innowacyjnych rozwiązań z zakresu budowy sprzętu do usprawniania medycznego.

Numer sprawy: 84/ZK/AZLK/2016                                                                Warszawa, dnia 13.10.2016r.

Instytut Lotnictwa w Warszawie działając z godnie z Art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146) ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów do wspólnego przygotowania i realizacji działań ukierunkowanych na wdrożenie do praktyki gospodarczej nowoczesnych/innowacyjnych rozwiązań z zakresu budowy sprzętu do usprawniania medycznego.