Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko pracy.

Sieć Badawcza Łukasiewicz Instytut Lotnictwa uprzejmie informuje, iż w wyniku zakończonej procedury naboru na stanowisko Specjalista ds. Rekrutacji – Samodzielny została wybrana Pani Oziębło Monika zamieszkała w Warszawie.
Uzasadnienie wyboru:

Kandydatka w największym stopniu spełniła oczekiwania zawarte w ogłoszeniu na wolne stanowisko pracy.

Ogłoszenie wprowadził/a:

Data publikacji:

Ostatnia modyfikacja: mar 24, 2023 @ 18:46